tokony hanaraha maso ireo sekoly manofana ho mpanotra satria asa sarotra sy saropady ny fanorana ny marary

Tanterahina mandritra ny 2 nanomboka androany ny fihaonana ara-tsiatifika fanao isan-taona ny fikambanana AKIMA na ny Association des kinesithérapeutes de Madagascar ka nifidianana ny lohahevitra « Ny fanatsarana ny fanarenana ara-batana  »

Ho dinihina mandritra ireo andro ireo ny anjara toerany Masso –Kinésitherapie  eto amin-tsika eo ihay koa ny fifaneraserany ireo samy manapahaizana eo amin’io sehatra io  .

Anisany manana anjara andraikitra goavana eo amin’ny tontolony fitsaboana ny otra sy ny fanetsiketehana ny angovo ny vatana noho izany mila harovana io sampam-pitsaboana io ,mila mpitsabo matihanina  mandray ireo marary ,tsy afa miala amin’ny fitsaboana ihany koa ny vokapikarohana voaporofo koa mila omena tosika ireo mpisehatra mikasika ny otra .

Mbola betsaka zmin’izao fotoana zao ireo misandoka io andraikitra io noho ny fahavitsian’ireo mpanotra Manapahaizana koa antso no hataony fikambanana AKIMA  dia ny tokony  hanaraha maso ireo sekoly manofana ho mpanotra satria asa sarotra sy saropady ny fanorana ny marary ,manampy trotraka ireo olana ireo ny tsy fahampiany fitaovana ho enti-miasa any anivony faritra toy ny any amin’ny Hopitaliny Sava , Morondava ,ary ny etsy amin’ny Hopitaly Manara-penitra .

Koa entanina ny vahoaka tsy hanantona afa-tsy ireo matihanina amin’ny fanorana mba tsy azon-tsampona .

Laisser un commentaire