TOAMASINA FAHAROA TSY MANAIKY NY HIBODON’OLO TOKANA NY TANY MIREFY 148 HIKITARA NY FIKAMBANANA FAGNANKO

Nijoro ny fikambanana fagnanko mba hanampy ireo vahaoka iharany tsindry hazo lena ataon’ny ireo olona mahitahita .Raha ny zava misy any amin’ny distrikan’ny toamasina faharoa amin’izao dia misy olona mampihorohoro an’ireo vahaoka mandinika,milaza fa hanala ireo mponina any amin’ity toerana ity,io olona milaza fa tompony io anefa tsy manana na antonta taratasy na iray aza fa dia manao ramatahora tsotra izao.Ireo vahaoka ao amin’ny distrikan’ny toamasina faharoa fokontany Belambo anefa efa taona maro ,no nanajary io toerana io.Amin’izao tsy manaiky ny vahaoka any amin’ny io toerana io,fa dia hitsangana hatramin’ny farany hiaro ny tany izay najarian’ny izy ireo efa am-polo taonany maro.Ny fikambanana fagnanko dia vonona hatrany hanampy ireo vahoaka izay tarihany filoha Roby Alphonse.Tsy ny resaka ady tany ihany anefa no hijoroany fikambanana fa manampy an’ireo mponina any an-toerana hiady alin’ny fahatrana,ka misy ny fanampiana ara tsosialy,toy ny fampianarana,,ny fahasalamana,ary ny fambolena sy ny fiompiana,ity sehatr’asa farany ity dia efa misy fihara miasa sahady amin’ireo tompon’andraikitra isan-tsokanjiny.Na izany aza tsy mahavita tena irery ny fikambanana fa mangataka fanampiana amin’ireo izay vonona hanampy,fa indrindra ny fitondram-panjakana.Marihana fa tsy manao politika ny fikambanana,fa mijanona amin’ny izay fanampiana ny vahoaka mandinika izay.Na dia mbola andro vitsy aza no nitsanganany fikambanana ara-panjakana dia efa manana vina lehibe ireo mpitarika ny fikambanana dia ny hanamboatra trano fonena ho an’ireo mpikambana rehetra,izany dia tsy misy tambiny na ,fangalana vola amin’nyt mpikambana tsirairay,fa ny fikambanana no manampy ireo vahoaka izay ao anatiny fikambanana. Roms