Mpianatra miisa 30 hiofana any Maurice – InsPNMad

Mpianatra miisa  30 avy eto anivony  sekoly  ambony  INSPNMAD   no hanaraka  fiofanana  atsy amin’ny nosy  Maurice amin’ity taona ity

Hisy fiovana ary vao mainka hihatsara ny tontolony fampianarana eto anivony sekoly raha ny nambarany  tompon’andraikitra  misahana ny ara- sosialy  ,ara-tsaina ary ny fitsi-pipifehezana   Atoa RAHARISON  VIDOT  nandritra ny tafa nifanaovana taminy.

Mpianatra voafantina ary voatsonga ireo hanaraka fiofanana atsy amin’ny nosy Maurice ireo ary amin’ny maha sekoly mamaly ny  fenitra iraisam-pirenena  azy   dia voafidy tao anatiny maro  ny In.S.P.N.Mad handefa mpianatra hanovo fahalalana any ivelany.

Tanjona ny hitana ny laharana voalohany  eo aminy tontolony fampianarana , mba hahatratrarana io tanjona io indrindra  ho an’ity taona ity dia hisy ny fanovana ny rafi-pifehezana eto anivony sekoly  mba hitoviana lenta amin’ny sekoly any ivelany , voakasik’izany avokoa ny toeram-pampianarana  In.S.P.N.Mad rehetra  manerana ny nosy .

Androany no nanatanteraka  ny fifampiharabana nahatratra ity taona vaovao ity  ny teo anivony  fitantanana  izay niarahana tamin’ny filoha tale jeneraly Atoa RAZANADRAKOTO   ROLAND  ALBERT sy ny mpampianatra  eo anivony Paramed  ,polytechnique ,ny gestion ary ny teo anivony douane  eto Analamanga.

Amin’ny maha sekoly ambony miahy ny maha olona azy  dia  ho  jerena manokana ny  olona mandray anjara mivantana eto amin’ny firenena  ka  isan’izany ny fampiakarana ny karaman’ny  mpampianatra.

Tsy diso anjara  tamin’izany ihany koa   ny  mpiasa tsirairay ka nozaraina akoho sy menaka.

Mialohany fetiny Paska ho avy izao  dia hisy ny fitsaboana maimaimpoana ireo olona sahirana  ho tanterahana etsy amin’ny lapany tanana Analakely   ka hanomezana azy ireo fitsaboana sahaza  azy  toy ny fanomezana solomaso   ka ho tanterahina arakarakin’ny filany marary.

Tsiahivina fa  olona noana miisa hatraminy 1 alina no nomena sakafo maimaimpoana manerana ny nosy ny farany taona 2015 lasa teo  ary tsy hijanona hatreo akory ny fijeren’ny sekoly  ny  lafiny maha olona.

Hanitra kely

Laisser un commentaire