Manolotra fanampiana ho an’ny mpiara-belona amin’ny isan-taona ny EUROI

Tsy fety natokana ho ny ankizy irery ihany ny fetiny noely fa  fety natao hifaliany olon-drehetra ,isany tsy manadino ny mpiara-belona aminy  ny eto amin’ny Oniversité Rejionaly ny Ranomasimbe Indiana na ny Euroi

Fomba fanaony isan-taona ny manolotra fanomezana ho an’ny zaza kamboty , ny beantitra ary ny  mananontena  ka tamin’ity taona ity dia niarahana niasa akaiky taminy fokontaniny Ambatomainty   ny fanampiana  ireo olona sahirana ireo .

Vary  ,siramamy , vatomamy ,sira ,savony ,akanjo ary kilalao no nomena azy ireo

Mitontaly ho 30 kosa izy ireo no nisitraka ny fanampiana

Anisany fanabeazana omena ireo mpianatra manovo fahalalana eto anivony oniversité Euroi ny  tokony hanampiana ny mpiara-belona  aminy tena fa indrindra ireo olona sahirana .

Raha ny mahakasika ny fidirany mpianatra eto anivony Euroi indray kosa dia mbola hisy ny fandraisana mpianatra andiany faharoa amin’ny volana Janoary ho avy izao saingy fa efa nisy ny fandraisana mpianatra ny volana Octobre lasa teo .

Laisser un commentaire