Hanohy ny asany ny ben’ny tananan’Ambohidratrimo

Mialohan’ny  hanombohana  ny  asa sy  ny  adidy  rehetra eo amin’ny   kaomina  hiadidiany dia naneho  ny fisaorana an’Andriamanitra  sy  ireo vahoaka  rehetra  ao amin’ny kaomina  Ambohidratrimo  Atoa  RAJAONASOLO  Clovis  Arthur ,rehefa  lanim-bahoaka  ho  ben’ny  tanana  indray  tamin’ny fifidianana  farany  teo .

Ny  asabotsy 28 novambra  2015, teo  amin’ny  kianjan’i  Odiame  Rakoto no nisaorany ireo vahoaka nifidy azy  eny fa na ireo tsy nifidy azy  aza  . Vahiny  manan-kaja  maro  no  tonga nanotrona  ny fotoana   ka vavaka  narahana  kabary  sy fampisehoana  manetriketrika nataon’ireo  artista  maro no namenoana  ny  tontolo  andro.

Nozaraina vary ihany koa ny vahoaka  ka 1taonina    isam-pokontany  no nomena  ireo fokontany 9 mandrafitra ny   kaominina. Nandritra ny  3 taona   nitondrany dia tetik’asa maro no vitany, izay  tombony  ho azy  ka mbola nahalany azy indray satria  mahatoky ny fomba fiasany ny mpiara-belona  aminy. Araka ny tatitra dia samy ahitana toeram-pitsaboana  marary , toeram-pitsaboana  nify , trano fampiterahana,sekoly ahafahan’ny zaza  madinika  feno  2taona  sy tapany  mianatra avokoa ireo fokontany rehetra  ao.

Tanjona  napetrany  mandritra ny fotoam-piasana manaraka    ny fanamboaran-dalana  hanatsarana ny tanana sy hanamora  ny fivezivezen’ny mponina hatrany amin’ny  50 %.

Tsy mahefa izany irery anefa ny kaominina  fa  tsy  maintsy miankin-doha  ary  miara-miasa amin’ireo mpamatsy vola mba hampandrosoana  haingana  ny  tanana. Hatomboka  amin’ny herinandro  ny  fanaovana  izany  tetik’asa  izany ary nanome toky ny vahoa ka izy fa tena  hiasa.

laingo

Laisser un commentaire