Fitsidihana ara -pomba fanajana nataon’ny tale–jeneralin’ny FAO tao amin’ny Antenimierandoholona

IM FAONitsidika tamim-pomba fanajana ny Filohan’ny Antenimierandoholona Honoré RAKOTOMA NANA, tetsy amin’ny Lapan’Anosikely ny talata faha-30 Aogositra 2016, ny talen’ny FAO  GRAZIANO da SILVA  sy ireo Mpiara miasa aminy.

Nifantoka betsaka tamin’ny olan’ny tsy fanjarian-tsakafo any Atsimon’ ny Nosy ny resaka teto, izay notsahivin’Andriamatoa Tale Jeneraly  José GRAZIANO  da SILVA fa avo dia avo ny tahany. Nambarany fa hiova izany afaka herin’andro satria ho lasa ny El Nino  nampisy haintany be teo, ka hisolo an’i  La Nina  izay hitondra orana betsaka. Mandritra ny telo volana hoy Andriamatoa Tale Jeneralin’ny FAO, dia ho afaka hamboly ny tantsaha any Atsimo, kanefa ny tena tokony hatao koa, dia ny hitazona ny rano avy amin’ireo orambe ireo mba tsy ho verivery fahatany ; manana teknika lafo nefa tsotra amin’izany ny FAO hoy Andriamatoa Tale Jeneraly  ka noho izany,  dia mila tohana lehibe tokoa i Madagasikara.

Manana andraikitra lehibe amin’ny fandaniana ireo lalàna samihafa amin’ny fanataterahana ny paik’ady izay  hatolotra ny Governemanta ny Antenimierandoholona, hoy hatrany Andriamatoa José GRAZIANO  da SILVA nanazava ny heviny amin’ny tokony hananganana manda parlemantera (Front parlementaire) sahala ny efa misy any afrika amin’izao fotoana izao, toy ny zava misy ihany koa eo anivon’ny sehatra panafricain.

Fa isan’ny zava-dehibe  koa ny nambaran’ny Tale Jeneralin’ny FAO  ny amin’ny fisian’ny sahan’asa iarahan’ny samy firenena andalam-pandrosoana, ka nilazany fa azony atao tsara  ny mampifandray ny parlementera Malagasy amin’ireo firenena izay heverina fa efa manana traikefa bebekokoa eo amin’ny fananganana izay “ front parlementaire” izay.

 

Laisser un commentaire