FITSIDIHANA ARA- POMBA FANAJANA NATAON’NY NY SOLOTENAN”NY « REVUE DE L’OCÉAN INDIEN » TEO ANIVON’NY ANTENIMIERANDOHOLONA

Tonga  nitsidika  ara -pomba fanajana ny Filoha Honoré RAKOTOMANANA  ny solotenan’ny gazety boky  «REVUE DE L’ OCÉAN INDIEN » Atoa  Hery RANAIVOSON sy Rtoa Noro RAZAFIMANDIMBY androany faha 07 jolay 2016 teto amin’ny lapa Maintson’ Anosikely.

Ny Rain’i Hery RANAIVOSOA   , Georges RANAIVOSOA izay mpanorina  sady Filoha Tale jeneraly   ny gazety boky  « REVUE DE L’OCEAN INDIEN » moa dia namana akaiky ny Filohan’ny Antenimierandoholona Honoré RAKOTOMANANA, izay efa mpanoratra ihany koa tao anatin’ io gazety boky io.

Ny toe – draharaharam – pirenena amin’ny ankapobeny , ny satan’ny  mpanao gazety , isany voaresaka nandritra ny fihaonana ireo, samy nanamafy ny andaniny sy ny ankilany ny amin’ny maha zana – dehibe ny  fifanakaolozan-kevitra sy ny fampanjakana ny fitoniana mba hisian’ny  fampandrosoana.

Laisser un commentaire