Famaranana ny atrikasan’ireo Loholon’i Madagasikara miaraka amin’i EISA.

Nifarana  androany faha 14 oktobra ny atrik’asa ho an’ ireo lohonan’ I Madagasikara niaraka tamin’i EISA teto anivon’ny Antenimierandoholona notarihin’ny filoha lefitra KOLO Roger. Tanjon’ ity atrikasa ity ny famaritana  ny atao hoe  teti-bolam- panjakana miainga amin’ ireo  loharanom- bola mandrafitra azy toy ny hetra , sy ireo famatsiam-bola avy any  ivelany ; ny fomba fandrafetana ny teti –bola – panjakana    ary ny andraikitr’ ireo lohona manomboka eo amin’ny famakiana  ka hatramin’ny fandaniana azy.

Amin’ny maha Andrim-panjakana mpanao lalàna  ny Antenimierandoholona dia manana andraikitra lehibe ireo loholona amin’ny  maha solotena sy mpiahy  ireo vondrombahoakam- -paritra itsijaram-pahefana azy ireo  satria  voarakitra ao  ireo teti -bola natokana ho an’ny fampandrosoana  isam-paritra  ao anatin’ity  tetibolam- panjakana 2017  ity ankoatra ireo fampiasam-bolam – panjakana mahazatra toy ny (PIP) programme d’ investissement public ,ny « budget de fonctionnement » ary ny antsoina hoe « budget d’ investissement » .

Tsara ny manamarika  fa  araky ny lalam-panorenana dia hanomboka ny talata 18 oktobra  ho avy izao   ny fivoriana ara –potoana faharoa  ho an’ ny Parlemanta  izay haharitra 60 andro  handinihana ity teti-bola  taona 2017 ity.

Le Service de la Communication

Laisser un commentaire