Tsy hafa manoatra amin’ny orinasa vahiny ny orinasa malagasy.

Tsy misitraka ny tombotsoa tokony ho azony ny orinasa Malagasy manoloana ireo orinasa vahiny. Betsaka loatra hoy Rtoa Bakoly Razakanavalona ireo orinasa vahiny  mandraraha eto amintsika ka hany ka lasa anjorombala ny orinasa Malagasy izay tokony ho jereny fanjakana akaiky.

Raha eo amin’ny sehatrin’ny jono fotsiny ohatra dia betsaka ireo orinasa vahiny manao io asa io kanefa maro ireo  no tsy manara-dalana izay mifanohitra tanteraka amin’ny orinasa Malagasy.

Mbola ankamantatra arak’izany ny sehatra fandrarahana mikasika ny jono ho an’ny taona ho avy satria betsaka loatra ireo mpifaninana.

Fa anisany orinasa tsy manadino ireo mpiasa ao aminy isakin’ny fetiny krisimasy ny orinasa Manda Sa ,tsy ny mpiasa sy ny vady aman-janany irery  anefa no jereny tale jeneraly  ny orinasa  fa ireo zokiolona eny amin’ny manodidina ny orinasa ihany koa .

Androany faha 23 ny volana dec  no daty voatondro hizarana kilalao ho  an’ny zanakin’ny mpiasa  sy hanomezana  fanomezana ho an’ny zokiolona  izay nafanaina  mpanakanto  malaza maro  toa an’ny Black Nadia sy tonton Jess.

ankoatra izay dia nisy ihany koa  ny fiaraha misakafo izay notanterahana niaraka taminy fianakaviambe ny orinasa Manda Sa.

Laisser un commentaire