Tsy ampy ireo mpianatra mpitsabo eny Akatso indemnité de stage 1200Ar

Tsy ampy ireo mpianatra mpitsabo eny Akatso intsony ny indemnité de stage 1200 ar isan’andro.

Taoriany fivoriambe ara-potoana andiany faha 2 notanterahan’izy ireo no nanapahany fa tokony ho hasondrotra 5 arivo ar isan’andro io fanampiana io.

Noho ny fahatsapana fa tsy ampy ary tsy mifanaraka amin’ny zava-misy ankehitriny intsony no antony nanapahana izany hevitra izany.

Raha tsiahivina dia efa tamin’ny taona 2007 no nasiam-panovana farany ny indemnité de stage ho an’ireto mpianatra ireto.

Ambaratongam-pahefana maro no nandefasana izao fangatahana izao dia eo aloha ny Filoham-pirenena ,ny filohany Antenimiera 2 tonta ,ny Praiminisitra lehibeny Governemanta ,ny Minisitrin’ny Fitantanam-bola sy ny teti-bola ,ny Minisitry ny Fampianarana ambony sy ny Fikarohana Siantifika, ,ny Minisitry ny Fahasalamam-bahoaka ,ny Filohany Anjery manontolo Antananarivo ary ny sojabe ny Faculté de Medecine d’Antananarivo .

Laisser un commentaire