Tandindomin-doza ny asa hiandraiketan’ireo mpirakidraharaha

Tandindomin-doza ny asa hiandraiketan’ireo mpirakidraharaha araky ny nambaran’izy ireo satria voahosihosy ny maha izy azy, betsaka hoy izy ireo ny fanaovana tsinotsinona kanefa dia andraikitra goavana no hiantsorohany eo anivony raharaham-pitsarana.

Singanina manokana ny tsy fampanatrehana ny mpirakidraharaha mandritra ny famotorana izay midika ho fanomezana vahana ny kolikoly.

Laisser un commentaire