Takalo tsara :Handray an-tanana ny fanomanana sy ny fikarakarana ny Festival Angaredona

Hanomboka ny 19 ka hatramin’ny 25 Novambra   2019 ny Festival Angaredona .Hetsika ara-kolontsaina  natao  hanabeazana ny olona mba hananany  fahendrena sy  ho fampiraisana azy ireo hahay hiaina ao anaty fahasamihafana .

Ny 15 Novambra lasa teo no nijoro ny fikambanana takalo tsara fikambanana hivoy ny fifanakalozana ara-kolontsina  eo amin’ny samy malagasy sy ny mponina maneran-tany .

Eo ihany koa ny fametrahana fanabeazana ara-tantara satria tsy afaka ny handroso mihintsy ny firenena iray raha tsy mahalala ny tantarany ny mponina ao aminy.

Hiaraha mahalala amin’izao fotoana izao fa marary ny kolontsaina Malagasy satria na ny fitenin-drazantsika aza zary lasa   hatao ankilabao noho izany asa  sy adidy goavana no miandry ny Fikambanana takalo tsara .

tanjona voalohany tsy maintsy apetraka ny hampahafantatra ny tantara ,ny fanomezana vahana ny fifanakalozana ara-kolontsaina eto Madagasikara sy eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena ,hampahafantatra ireo kolontsaina maro loko ny Malagasy ,hametraka rafitra matanjaka ho fanabeazana ara-kolon-saina ,hampiroborobo ny tontolo ambanivohitra ary hiaro ny tontolo iainana amin’ny lafiny rehetra .

Fehiny firenena manana harena miavaka amboniny tany sy ambaniny tany I Madagasikara fa indrindra ny mponina ao aminy izay  avy amin’ny foko 18 ary  samy manana ny fomba fiteniny sy ny fomba amam-panaony  avy izay najaina  fatratra ka niteraka soatoavina maro loko nolovainy taranaka nifandimby  koa noho izany rariny sy hintsiny loatra raha omen-danja ny kolontsain-tsika  Malagasy  .

 

Laisser un commentaire