Politika avokoa  ny fiainantsika

Tsy azo lavina mila olona matahoatra an’Andriamanitra hitondra ity firenena ity olony devoly matoa tsy manaiky izany hoy Pasteur Mailhol .

Ho an’ny mpanao politika tsy mahalala afa-tsy ny tenany ,olona natao hangoron-karena ,mpandainga,mpangalatra  ary mpanao kobaka ambava noho izany raha mbola ireo no tafaverina eo  dia tompon’antoka amin’ny safidiny ny tsirairay .

Ho an’ireo milaza fa tsy misy hifandraisany ny Politika sy ny Baiboly dia averina eto indray fa mbola betsaka ny tsy mahazo  ny dikany ny hatao hoe  politika .

Fanatsarana ny fiainany olona no  dika mazava mahafehy Politika ,fa ny mpanao politika sy ireo minia tsy mahafantatra  ny dikany no manova ny heviny

Politika avokoa  ny fiainantsika raha mijery tsara,ohatra ny Politikany Baiboly   ny  famonjena ny olona fa ny zava misy dia Politikan’ny fanasana atidoha hiniana hataon’ireo mpanao politika galifantsy   no misy mba  hahazoana fanjakana izany hoe  politika mifototra amin’ny fitiavan-tena .

Amin’izao fotoana izao izay tsy manao kolikoly  no tojo  olana na aiza na aiza hoy  Pasteur Mailhol ho azy  tsy hanana Havana io ary tsy hahalalana zanaka eny fa na mpivavaka eo anivony Fiangonana  Apocalypsie aza  dia hampiharana ny lalana avokoa rehefa tsy manara-dalana  .

Tato anatiny fotoana fohy nifanotofany mpanao Politika ny fanolorana  vina ho an’I Madagasikara tsy misy maharatsy an’izany saingy vina mbola miankindoha amin’ny vahiny ary  tsy mahavaha ny olany vahoaka amin’izao ankehitriny izao ve izany .

Laisser un commentaire