Omen-danja ny orinasa tsy miankina amin’ny Fanjakana

Omen-danja ny orinasa tsy miankina amin’ny Fanjakana mba hafahany manome aina ny toe-karena malagasy.

Noho izany anisany manohana akaiky ny fampiroboroboana ny sehatra tsy miankina sy ny fandraharan’ny vehivavy ary ny tanora ny ministeran’ ny varotra sy fampiroboroboina ny sehatra tsy miankina.

Anisany amin’izany ny fiara-miasa amin’ireo Banky iraisam-pirenena sy ireo maro hafa mba hanoanana ny tanora nahita fianarana sy ireo vahivavy mampiroborobo ny famoronana asa.

Laisser un commentaire