NY VEHIVAVY

Kolontsaina-sy-fifidianana-Ampanjakao-ny-fihavanana-hoy-Ralay-Jeanne

Ity misy hafatra sy faniriako tsara indrindra mba ho lazaiko sy tononiko

Tsy ho an’iza izany akory fa ho an’ireo “VEHIVAVY” rehetra mitondra sivy volana tao an-kibo, nahary teto an-tany

Hisaorana sy deraina “Ianao Andriamanitra Avo Indrindra” nanome ny Tempoly, dia ny vatanay vehivavy

Ka tananay sy hajainay ampitiavana eo imason’izao tontolo izao nohon’ny maha – vehivavy anay

Mba toetra mendrika sy mihaja tokoa, fa ao ilay Zo tovonan-kasina, manambara ombieny ombieny ny maha vehivavy anay

Izay tena mendrika ho deraina ny “VEHIVAVY”  rehetra eto an-tany amin’izany fahasoavana izany

Ka asandratray ao am-po sy lolohavinay ao an-tsaina, raha mbola velona tokoa ny aina

Ny “VEHIVAVY”  rehetra anie, moa ve tsy sahala ny Raozy tsara fofona amin’ny hanitra ao antokatrano!

Amin’izato endrika sariaka, tsara bika sy tarehy ary koa ireo tsiky sy hehy, izay mahababo an-dRamose!

Ny “VEHIVAVY” anie sahala amin’irony voninkazo an-jaridaina, izay manome fofona manitra mamerovero izay manintona sy mampiato ireo mpandalo!

Ho ela velona anie ny “VEHIVAVY” eto an-tany, na eto Gasikara sy ny any ampita rehetra any

Mba hampiroborobo ny harena sy ny talentany maha-vehivavy azy avokoa

Eo amin’ny firenena izany, ny ankohonana, sy ny manodidina azy, mba hamorona “Tontolo Vaovao”!

Hamohafoha ireo fahaiza-mikaroka sy fahaiza-mamoron-javatra, any ampiasana isan-karazany, any an-trano, any an-tanana, na any an-tsaha

Ary aoka tsy hanao mosalaha, fa hanaja sy mankatoa ny fifanenkeana efa nosoniavina sy nekena

Mifankatiafa ihany raha mbola velon’aina, fa ny eto an-tany anie dia ny fiaina voafetra toy ny zavatra rehetra!

Fa izay manao ny marina sy mamela soa ho an’ny mpiara-belona eto an-tany

Dia ho lova soa sarobidy ho an’ny olona rehetra tsy misy fetra!

Ry “VEHIVAVY” rehetra, eo imason’izao tontolo izao, aoka ianao hifaly sy hiriaria, fa ianao dia ianao irery hihany no modely izay atao hoe: “PARADISA ETO AN-TANY

Nosoratan’i Ramatoa “SOANALY”, anarany: “MAMA JEANNE RALAY”

Tamin’ny taona 2001 tany Amerika

Laisser un commentaire