Nitsidika an’i Madagasikara ny Filohan’ny Madasun Frantsa

Mandalo eto Madagasikara amin’izao fotoana izao ny Filohany Ong Madasun Dirm any Frantsa, Razafimahatolotra Davidson.
Anisany antondian’ ity Filoha ity ny hijery ny tomban’ezaka ny asa vita. Raha tsiahiviana dia tany Frantsa no namolavolan’ny Ong Madasun Dirm izay tetik’asa natao hanampiana ny Vahoaka Malagasy sy hampiroboroboana ny tontolo ambanivohitra. Mitohy torak’izay ihany koa ny fitadiavana famatsiam-bola any ivelany.

Laisser un commentaire