Mahavelombolo ny kabariny filoham-pirenena hoy i Mr Olivier

Mahavelombolo ny kabariny filoham-pirenena teny Iavoloha nandritra ny fanakalazana ny faha 57 taona nahazoana ny fahaleovan-tena io no nambarany filohany Nationaly ny Ong Madasun Olivier Ramananarivo satria efa hita avokoa ny lalakombana

,ary efa betsaka ny zava-bita ary mbola betsaka ihany koa ny asa miandry saingy na izany aza tsy andraikitrin’ny fioha irery izany fa andraikitrin’ny isambatan’olona.

Isany mandray anjara mivantana amin’ny fampandrosoana an’i Madagasikara ny Ong Madasun amin’ny alalany fanampiana ny tantsaha izay mandrafitra ny 80 % ny isany mponina koa noho izay antony izay indrindra no tsy maintsy hampandrosoana ny tontolo ambanivohitra.

Marihina fa sehatra maro no hiasany Ong Madasun fa tsy mijanona eo amin’ny tontolo ambanivohitra fotsiny ihany.

Laisser un commentaire