Fitsidihan’ireo mpianatra avy amin’ny Lycée Privée Immaculé

DSC_9812

 Fitsidihan’ireo mpianatra avy amin’ny Lycée Privée Immaculé  Conception Morondava teto amin’ny Antenimierandoholona

 Amin’izao ankatoky ny fivoriana ara-potoana voalohany izao dia mahaliana ny olona ny mikasika ny Antenimierndoholona ka, isan’ izany ireo mpianatra  avy any  amin’ny Lycée Privée Immaculé Conception Morondava  taona faha iraika ambin’ny folo (1 ère) izay tonga nitsidika ity Andrimpanjakana ity nandritra ny fandratona fahaizana tanterahin’izy ireo eto an-drenivohitra anio 21 Aprily 2017, izay notarihan’ny ireo mpanabe eo anivon’ny  sekoly.

Noraisin’ireo mpikambana eo anivon’ny Birao maharitra izay notarihan’ny Filoha Lefitra KOLO Roger  ireto mpianatra ireto, ka tamin’izany indrindra no nanomezan’izy ireo fanazavana momba  ny tantara ny Antenimierandoholona, ny   andraikiny, ny anjara asany, ny fomba  fifidianana ireo  Loholona, ny fitsipika anaty mifehy ny Antemierandoholona, ary ireo sampandraharaha rehetra misy eto anivon’ny Andrimpanjakana.Tao aorian’io dia noraisin’ny Filoha RAKOTOMANANA Honoré izy ireo ka ho fanampin’ireo fanazavana mikasika ny Antenimierandoholona dia nanazava ny mikasika ny Ady heloka ankapobeany sy ny fomba filaza ny hevitry ny lalam-panorenana izy.Namafisin’ireo mpikambana moa  fa ny Loholona dia olona olon-kendry sy mandray andraikitra ary ny tanjony dia ny hanatsara hatrany ny tombon-tsoa ny be sy ny maro eo amin’ny lafiny fampandrosoana indrindra fa eny anivon’ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana izay soloan’izy ireo tena.

 

Sampan-draharahan’ny Fifandraisana 

Laisser un commentaire