Farany taona miavaka miaraka amin’ny Espace Nambinintsoa sy ny Art Gout Hotel Restaurant

Tsy ho olana ho an’ireo mpitia fety ny fahatapahan-jiro mandritra ny fetiny farany taona sy fandraisana ny taona vaovao ho an’ny eny amin’ny akany Ambinintsoa sy ny Art Gout Hotel Restaurant satria efa nisy fepetra manokana noraisina raha ny nambarany DR Rado tompon’ireto trano filanonana ireto.

Efa matihanina sy ampy traik’efa   amin’ny fikarakarana lanonana ny Espace Ambinintsoa satria efa hananika ny faha 18 taona nijoroany. Ho afa-po avokoa  ireo ho avy satria ho ampy ny sakafo tsy ho latsa-danja ny jiro maro loko  ,zavatra tsara sy raitra  arak’izany no ho atolotra ny  mpanjifa.

Fa anisany tena mampiavaka ireto trano filanonana ireto ny fahamarinam-potonany ary afaka misakafo avy hatrany. Na izany na tsy izany anefa dia iaina ny fahatongavana  mialoha mba ahafahana mahazo toerana tsara.

Ho ezahina ihany koa ny hanaovana hira ho an’ny daholobe ankoatra ny fampilalaovana sy fanentanana maro isan-karazany.

Fa ho an’ny eny amin’ny Art Gout Hotel Restaurat  ihany koa dia natao miavaka ny fety satria  ny Art Music no hanafana ny lanonana   ankoatra ny DJ ,ary anisany  tena hampiavaka ny fety ny fiarahana amin’ny Manda sea food ka ahafahana mankafy hazan-dranomasina maro isan-karazany  izay tena talentany  Manda Sa tanteraka.

Laisser un commentaire