Drafipandrosoana kaominina Ampitatafika

Manana ny drafim –pampandrosoana sy drafi-panajariana  mazava ny kaomina eto Ampitatafika ,izany dia mba ahafahana manitatra ny Tanana sy ahafahana manana Tanana vaovao ihany koa .

Ho tanterahina ao anatiny 15 taona ny tetik’asa PUDE rehefa avy nankatoaviny ny filan-kevitriny Minisitra ka hiarahana miasa akaiky amin’ny Ministeran’ny  fanajariana ny tany sy ny fanapariaham-pahefana   eo amin’ny lafiny  ara-teknika .

Marihina fa tetik’asa tsy miankina amin’ny fanjakana izao ho tanterahina eto amin’ny kaomina Ampitatafika izao .

Tanjona ny tsy ahatototra an’Antananarivo ary  mbola hisy ny fanitarana ho ezahina ho atao eto amin’ny kaomina  amin’ny alalan’ny fananganana hopitaly sy toeram-pivarotana lehibe na Grande surface .

Fa anisan’ny nandray fitenenana sy nitondra fanazavana ihany koa ny avy eo anivony Ministeran’ny fanajariana ny tany ny fanapariham-pahefana ka nanambarany fa raha tsy misy paik’ady sy hazakazaka lavitr’ezaka ho amin’ny fanatanterahana ny fampandrosoana mirindra dia hitombo avo roa heny ny isany mponina ao anatiny 15 taona ary hitombo avo 10 heny ihany koa ny olana ara-tsosialy .

Laisser un commentaire